מידע שימושי

מדד ח/500

מדד ח-500

נתוני שוק לשנת 2016 

 30.9%+

73

ניתוח עסקאות שוק משנת 2010

הסטוריה

1.05%-

939 ₪/מ"ר

71

ניתוח עסקאות שוק משנת 2012

גרף

גרף

   אחוז שינוי

משנה קודמת

מחיר ממוצע למ"ר

מס' עסקאות

תקופה

16.5%+

1,883 ש"ח/מ"ר

100

ניתוח עסקאות שוק לשנת 2016 (ינואר – דצמבר)

89

   אחוז שינוי

משנה קודמת

מחיר ממוצע למ"ר

מס' עסקאות

ניתוח עסקאות שוק משנת 2014

10.95%-

1,731 ₪/מ"ר

תקופה

ניתוח עסקאות שוק משנת 2011

81

994 ₪/מ"ר

723 ₪/מ"ר

 

37.4%+

207.00%+

1,944 ₪/מ"ר

154

ניתוח עסקאות שוק משנת 2013

ניתוח עסקאות שוק משנת 2015

95

7.00%-

1,610 ₪/מ"ר

נתוני שוק לשנת 2017 

גרף

2.76%+

1,935 ש"ח/מ"ר

77

ניתוח עסקאות שוק לשנת 2017 (ינואר –  דצמבר)

   אחוז שינוי

משנה קודמת

מחיר ממוצע למ"ר

מס' עסקאות

תקופה

להגדלה הקליקו על המפה 

מתחם ח-500, חולון

RAITEN'S GROUP

REAL ESTATES APPRAISERS & CONSULTANTS

הרצוג 125 אזור

03-501-2323

office@raiten.co.il

www.raiten.co.il

© כל הזכויות שמורות ליוסף רייטן בע"מ. 

המידע ניתן כשירות ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי. 

תנאי שימוש