top of page
הצטרפות לקבוצת בעלי קרקע בתכנית ח-500

הצטרפות לקבוצת בעלי קרקע בתכנית ח-500

הקצאה משותפת עם חברי קבוצה, עדיפה לאין שיעור מהקצאה אקראית עם בעלי קרקע בלתי מאותרים מהארף ומחו" ל. 

 
היתרונות שבהצטרפות להסכם שיתוף פעולה:

            

      להצעת ההצטרפות:

לידיעתכם אנו עורכים מפגשים לקבוצות בעלי קרקע בשיתוף עם עורכי הדין של הקבוצה, ע"מ להציג את ההסכם

ולתת הסברים  על היתרונות שבהצטרפות להסכם.

רישום למפגש
הצטרפות לקבוצת בעלי קרקע בתכנית ח-500
bottom of page