יוסף רייטן שמאות מקרקעין

מידע שימושי

נתוני עיסקאות ח-500

הבהרה

הצגת נתוני עסקאות שבוצעו במתחם ח-500 המעודכנים עד ליום 31/12/2019 

מקור: רשות המיסים