top of page
​מידע שימושי מידע תכנוני ח-500 חולון

מידע שימושי
מידע תכנוני ח-500 חולון

רקע

רקע  כללי 

 

'תכנית ח/500' היא תכנית מתאר, על-פי חוק התכנון והבניה, לדרום העיר חולון. שטח התכנית כ- 4,080 דונם, והיא מהווה את עתודת הקרקע, הבלתי מבונה, הגדולה ביותר שנותרה בעיר חולון. התכנית גובלת בצד צפון ברחוב שדרות ירושלים והשכונות 'קרית שרת' ו-'קרית פנחס אילון', בצד מזרח בכביש מס' 4, בצד דרום בגבול השיפוט המשותף עם העיר ראשון לציון ובצד מערב בכביש מס' 20 (נתיבי אילון).

 

התכנית (חולון ח 500) מתאימה את ייעודי הקרקע, פריסת הבניה וגובהה להגבלות הבניה הנובעות מתמ"א 2/4 (תכנית המתאר הארצית לפיתוח נמל התעופה בן גוריון), שקבעה את מיקום  מסלולי הטיסה בסמוך ומעל לתחום התוכנית. המגבלות מפעילות שדה התעופה באות לידי ביטוי בהגבלת הגובה הסופי של הבניינים בתחום התכנית (מקסימום עד 22 קומות), הטלת מגבלות גובה על תרנים ואנטנות ואף מגבלות על הקמת מנופים בזמן הבניה. בנוסף לכך נקבע שימוש באלמנטים אקוסטיים לבידוד הרעש והוראות שנועדו למזער את סכנת מעוף הציפורים, שעלול להסב נזק לכלי טיס חולפים.

 

על-פי התוכנית בגרסתה המופקדת (חולון ח 500), במרכז המתחם מתוכננת ליבה ירוקה בשטח של כ- 1,200 דונם לפיתוח של פארק חולות מטרופוליני. מרכז הפארק, המכונה 'הלב השמור' יכלול דיונות טבעיות בהיקף שלא יקטן מ- 400 דונם, על -מנת לשמר מערכות אקולוגיות ייחודיות הכוללות מיני צמחים נדירים ומוגנים, שאין כמותם בשום מקום אחר במישור החוף. הטבעת שתקיף את 'הלב השמור' תהווה מעטפת חיצונית של הפארק, ותיועד לפעילויות  בילוי ופנאי כלל עירונית. 

 

בעקבות הדיון בהתנגדויות לתכנית בגרסתה המופקדת (חולון ח 500), החליטה הוועדה המחוזית להרחיב את 'הלב השמור' של הפארק, על חשבון השטח לתכנון עתידי. 1,500 יחידות הדיור שהוקצו בשטח לתכנון עתידי בגרסה המופקדת של התוכנית, הועתקו בהחלטת הוועדה המחוזית למתחמי המגורים, כך שהקצאתם לא תהיה תלויה בשינוי מסלולי הטיסה של נתב"ג. 

חזרה לתוכן העיניינים >> 

 

 

אירועים בהליכי אישור תוכנית ח-500 חולון 

 

 • הודעה על הכנת התוכנית ופרסום תנאים להוצאת היתרי בניה בתקופת ביניים של שלוש שנים על פי סעיפים 77 ו-78 לחוק התכנון והבניה, פורסמה לראשונה בעיתונות בתאריך 10-11/8/2006 ובילקוט הפרסומים מס' 5562 מתאריך 2/8/2006.

 • הודעה בדבר הארכת תקופת הזמן להוצאת היתרי בניה בתנאים בתקופת ביניים לשנה או עד להפקדת התכנית, על פי סעיף 78 לחוק התכנון והבניה פורסמה בילקוט הפרסומים מס'  6080 מתאריך 28/4/2010.

 • הודעה על הפקדת התוכנית על פי סעיף 89 לחוק התכנון והבניה פורסמה בילקוט הפרסומים מס' 6444 מתאריך 11/7/12.

 • החלטת הוועדה המחוזית (וועדת המשנה להתנגדויות) לאשר את תכנית (חולון ח 500) נתקבלה בתאריך 18/2/2013.

 • החלטת וועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית לאשר את התוכנית, נתקבלה בתאריך 14/5/2014.

 • החלטת הוועדה המחוזית (וועדת המשנה להתנגדויות) לשוב ולאשר את התוכנית בכפוף לתיקונים טכניים  ולהוראות מעבר שיאפשרו את השימושים הקיימים עד להכנת תוכניות מפורטות, נתקבלה בתאריך 12/10/2015.

 

על החלטת וועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית הוגשה עתירה מנהלית על ידי עיריית בת ים ואחרים (עת"מ 56633-06-14). העתירה נדחתה על ידי כב' השופטת ד"ר דפנה אבניאלי בתאריך 8/3/15. עיקר התרעומת של עיריית בת-ים על תוכנית ח500 חולון נסובה סביב מתחם בשטח של 240 דונם הממוקם בחלק המערבי של התוכנית, ממערב לנתיבי איילון, שהתוכנית מציעה לשנות את ייעודו מאזור לספורט לאזור תעסוקה משולב במגורים (עם אפשרות להסב את המגורים לתעסוקה).

 

לטענת עיריית בת ים, פיתוח אזור תעסוקה באזור זה יפגע באזורי המסחר והתעסוקה של העיר בת ים וייצור תחרות לא הוגנת בשל קרבתו לנתיבי תחבורה ציבורית. כאמור, עמדתה של עיריית בת ים נדחתה לפי שעה על-ידי בית המשפט. עיריית בת ים הגישה ערעור לבית המשפט העליון על פסק הדין של השופטת דפנה אבניאלי. בערעור זה לא התבקש עיכוב ביצוע, ומכאן שאין כל מניעה מלפרסם את התוכנית לתוקף בילקוט הפרסומים תוך כדי ההליך.  אישורה של תוכנית ח-500 צפוי להתפרסם בילקוט הפרסומים לאחר ביצוע השלמות ותיקונים טכניים ע"פ דרישת הוועדה המחוזית.

חזרה לתוכן העיניינים >> 

 

 

 

זכויות הבניה - נתונים כמותיים בתוכנית ח-500 חולון 

 

 • 1,300 יח"ד בבניה נמוכה. 

 • 12,400 יח"ד בבניה גבוהה (כולל 1,500 יח"ד שהועברו מהשטח לתכנון בעתיד שבוטל לטובת הגדלת פארק החולות), מתוכם 2,000 יח"ד קטנות לאוכלוסיות זכאיות בשטח של 80 מ"ר כולל ממ"ד.

 • 13,700 יח"ד בסה"כ (כולל 800 יח"ד לצורך עידוד וסיוע בסילוק מטרדים ופינוי פולשים).

 • 930,000 מ"ר (שטח עקרי) לתעסוקה לסוגיה, כולל מסחר ויעודים רב-תכליתיים.  

 • 175,000 מ"ר (שטח עקרי) לבנייני ציבור.

חזרה לתוכן העיניינים >> 

 

 

 

עיקרי הוראות תכנית ח-500 חולון 

 

 • תנאי לאישור תכנית מפורטת ראשונה  יהיה אישור תכנית שתכלול חלוקה למתחמים לאיחוד וחלוקה, או תשריט הכולל חלוקה כאמור, כחלק ו/או בד ובד עם התכנית המפורטת הראשונה (להלן:"תכנית המתחמים").

 • תכנית המתחמים תקבע חלוקת זכויות בנייה בין המתחמים, תנאים למימוש הזכויות בכל מתחם והוראות לביצוע איחוד וחלוקה שתכלולנה התייחסות לחלוקת שטחי ציבור.

 • תכנית המתחמים תקבע בין היתר את שטח הפארק שיכלל בתכניות המפורטות השונות, בהעדפה לחלק הפארק המצוי בתחום כל מתחם, ובלבד שיובטח פיתוח הפארק במלואו.

חזרה לתוכן העיניינים >> 

 

 

 

מסמכי התוכנית המופקדת והמאושרת 

 

חזרה לתוכן העיניינים >> 

 

 

 

אירועים בהליכי אישור התוכנית
עיקרי הוראות התכנית
מסמכי התוכנית המופקדת
נתונים כמותיים
מידע תכנוני ח-500 חולון מבט כללי
מידע תכנוני ח-500 חולון
מידע תכנוני ח-500 חולון
bottom of page