top of page
חדשות - מידע שימושי

מידע שימושי
חדשות

לצפייה בדו"ח החוקרת בנושא

השפעת תוכנית המטרו, תת"ל 101 א', על בעלי קרקע במתחם ח/500

11 יולי 2022

התוואי הסופי של המטרו יעבור במתחם ח/500. במסמכי התוכנית המאושרת חלה נסיגה מסוימת מהעמדה הראשונית של הוועדה לתשתיות לאומיות מחודש ינואר 2021 בכל הקשור להשפעת התוכנית על בעלי קרקע בתחומה הזכאים להיכלל בהליכי האיחוד והחלוקה. פרטים נוספים ניתן לקרוא בנייר העמדה המצורף ובבלוג שבאתר.

 

לצפייה בנייר העמדה:

 

לצפייה בדו"ח החוקרת בנושא:

לצפייה בנייר העמדה:

דיווח על תוצאות פירוק השיתוף במגרש 205 ע"פ תכנית ח/4/370

25 ינואר 2022

הליך מכירה פומבי נערך בתאריך 16/11/2021 על ידי עו"ד כפיר גבע שמונה ככונס נכסים על-ידי בית המשפט במסגרת תביעת פירוק שיתוף. מגרש 205 מיועד להקמת בנין מגורים משותף הכולל 33 יח"ד בהתאם לתכנית ח/4/370 החלה על גוש 6874 (גובל עם תכנית ח-500 בצד מערב).

התוצאה הזוכה בהליך המכירה הפומבי הגיעה לסכום שיא של- 1,595,454 ש"ח ליח"ד.

לצפייה בפרוטוקול:

לצפייה בפרוטוקול

תוכנית להרחבת כביש מס' 4 (תת"ל 110) בקטע שבין מחלף גן רווה למחלף מורשה יוצאת לדרך

23/8/2021

הוועדה לתשתיות לאומיות (הות"ל)  החליטה בישיבה מיום 22/3/2021 על פרסום הודעה על הכנת תוכנית להרחבת כביש מס' 4. בתאריך 2/8/2021 פורסמה ההודעה בילקוט הפרסומים. המשמעות של ההודעה היא שכל החלקות בתוואי הרחבת הדרך מוקפאות עד לגיבוש התכנון הסופי לכביש. ככל שהתוואי הסופי יקבע על פי הפרסום הראשוני, המשמעות היא של הפקעת החלקות בתחום הדרך לצורך ביצוע הכביש. קיימים ארבעה גושים בתוואי ההרחבה הנמצאים בתחום ח/500: 6052, 6053, 6737 ו-6739 (ראו פרוט החלקות הנכללות בקבצים המצורפים). ההמלצה לבעלי הקרקע בתחום הרחבת הדרך היא לעקוב אחר התקדמות הליכי התכנון ובבוא היום להגיש התנגדויות על מנת שהזכויות שלהם בתוכנית ח-500 לא תיפגענה. הנושא מוכר גם לעיריית חולון שהשתתפה בדיון (ראו את דברי אדר'  יעל קאופמן מעיריית חולון בעמוד מס' 5 לפרוטוקול)

לצפייה במסמכים:

 

 

      

לצפייה במסמכים - מסמך א
לצפייה במסמכים - מסמך ב
לצפייה במסמכים - מסמך ג

היטל ההשבחה בתוכנית ח-500 צפוי להתייצב על 330 ש"ח/מ"ר

4/3/2021

וועדת הערר לפיצויים והיטל השבחה בראשות עו"ד שרון טל קיבלה בתאריך 1/3/2020 החלטת ביניים בדיון על מספר עררים שהוגשו על החלטות שמאי מכריע בסוגיית היטל ההשבחה מתוכנית ח-500. הוועדה ניתחה את ההחלטות השונות וסמכה ידיה על אחת מהן, של השמאי המכריע עומר סירחאן, לפיה היטל ההשבחה שנקבע באותו תיק עמד על סכום של - 330 ש"ח/מ"ר. 

וועדת הערר פנתה לצדדים (הן לעירייה והן לבעלים הפרטיים) על מנת שיגישו עמדתם עד תחילת חודש אפריל 2021, האם בכוונתם לאמץ את הסכומים הנ"ל בטרם הוועדה תיתן החלטה ספציפית בכל תיק.

במידה רבה וועדת הערר סימנה את התוצאה הסופית, וככל שעיריית חולון תאמץ את החלטת וועדת הערר, דרישות ההשבחה יתוקנו לרמה של 330 ש"ח/מ"ר בכל התוכנית.

על כך ימים יגידו. 

לצפייה בהחלטת הביניים של הוועדה:

לצפייה בהחלטת הביניים של הוועדה:

בעלי חלקות הממוקמות בתוואי המטרו לא צפויים להיפגע

15/1/2021

הוועדה לתשתיות לאומיות אישרה במכתב מיום 15/1/2021 כי זכויות בעלי הקרקע שחלקתם ממוקמת בתוואי המטרו העתידי שמתוכנן לעבור במתחם ח/500 לא תיפגענה. חרף ההפקעה הצפויה, חלקות הקרקע הנ"ל יכללו במסגרת האיחוד והחלוקה כמו שאר בעלי הקרקע בתוכנית. במהלך ההתנגדויות שהוגשו, התבקשה הוועדה להוציא הבהרה בכתב על מנת שגם בתקופת הביניים לא יגרם למי מבעלי הקרקע שירצה למכור את חלקתו שום נזק, בשל החשש שההקצאה בגין החלקות הללו תיפגע בעתיד. ההסדר לחלקות המטרו הוא זהה להסדר שהושג עבור חלקות הקרקע שהופקעו לטובת הקו הירוק של הרכבת הקלה, שגם הוא צפוי לעבור במתחם ח/500.

לצפייה במסמכים:

לצפייה במסמכים
לצפייה במסמכים

עיריית חולון מודיעה על תחילת תכנון מפורט בשני מתחמים ראשונים

24 אפריל 2019

עיריית חולון החלה לפרסם לאחרונה במסגרת המידע התכנוני שהיא נותנת בכתב, כי היא החלה בתכנון מפורט בשני מתחמים ראשונים בתכנית. על-פי המידע הנ"ל, תכנית החלוקה למתחמים תפורסם יחד עם התכנית המפורטת הראשונה, וזו תובא לאישור בפני הוועדה המחוזית.

לצפיה בדף המידע התכנוני

דיווח על תוצאות פירוק השיתוף במגרש 206 ע"פ תכנית ח/4/370

5 אוקטובר 2018

הליך מכירה פומבי נערך בתאריך 4/10/2018 על ידי עו"ד יורם וסרצוג שמונה ככונס נכסים על-ידי בית המשפט במסגרת תביעת פירוק שיתוף במגרש 206 מיועד להקמת בנין מגורים משותף הכולל 39 יח"ד בהתאם לתכנית ח/4/370 החלה על גוש 6874 (גובל עם תכנית ח-500 בצד מערב).

התוצאה הזוכה בהליך המכירה הפומבי הוגשה על ידי הקבלן נחום אליעזר בסכום של - 1,165,000 ש"ח  ליחידת דיור. לזוכה היו זכויות ל- 6 יחידות דיור במגרש, ולפיכך הוא למעשה רכש 33 יחידות דיור בסכום שנסגר במכרז.

טבלאות האיזון בתכנית  האלף בראשל"צ אושרו במתחם  הראשון 
  4 בפברואר 2018
תכנית מפורטת ראשונה בתכנית רצ/1000/1, המלווה בטבלאות הקצאות ואיזון, אושרה על מתחם ששטחו 297 דונם המיועד ל- 410 אלף מ"ר לתעסוקה ומשרדים, 22 אלף מ"ר למסחר, 590 יח"ד, 870 חדרי מלון, 800 יחידות למעונות סטודנטים, נוסף על  יחידות לדיור מוגן.
קבוצות בעלי קרקע שהתארגנו מראש קיבלו הקצאות משותפות בטבלאות האיזון על-ידי שמאי התכנית, דבר שיאפשר מימוש מהיר יותר של הזכויות, דבר שמזכה את חברי הקבוצה המאורגנת כבר בשלב הזה בשווי נוכחי גבוה יותר בהשוואה לבעלי קרקע שקיבלו הקצאות אקראיות..
   לצפיה בכתבתה של יעל דראל שפורסמה בדמרקר נדל"ן
תכנית ח-500 פורסמה למתן תוקף בילקוט הפירסומים
 9 ינואר 2018 
בשעה טובה, לאחר תקופה של יותר משנתיים מאז אושרה התכנית בוועדה המחוזית לתכנון ולבניה, היא פורסמה בילקוט הפרסומים ומאותו רגע הפכה תקיפה מבחינה תכנונית.
  לצפיה בפרסום הרשמי מילקוט הפרסומים
הקו הירוק של הרכבת הקלה העובר בתחום תכנית ח-500
  31 דצמבר 2017
בתאריך 28/11/2017 פורסמה בילקוט הפרסומים מס' 7629 (עמודים 1700-1736)  הודעת הפקעה לפי סעיפים 5 ו-7 לפקודת הקרקעות רכישה לצרכי ציבור, על-ידי שר התחבורה והבטיחות בדרכים ישראל כ"ץ, לפיה הוא מעוניין לרכוש את הקרקעות הנופלות בתוואי הקו הירוק של הרכבת הקלה (מקטע דרומי). בהתאם לכך, בתוך 60 ימים בכוונתו לקנות חזקה על הקרקע. 
לכאורה בסיטואציה כזאת, בעלי הקרקעות המופקעות זכאים לקבל פיצויים משני סוגים: פיצויי ירידת ערך בעקבות אישורה של תת"ל 71א' (תכנית הקו הירוק מקטע דרומי) ופיצויי הפקעה. סה"כ הפיצויים ע"פ עקרונות יסוד בדיני הפקעות נועדו לאפשר לכל מי מופקעת ממנו קרקע לקבל סכום כספי שיאפשר לו לרכוש קרקע חליפית בתכנית ח-500. מי שמצוי בהליכים מהסוג הזה, המלווים על ידי שמאי מקרקעין ועורכי דין, יודע שהתמשכותם מזכה בסופם בפיצוי חלקי בלבד. בשל כך, במהלך ההתנגדויות לתכנית הקו הירוק בקשו מספר קבוצות של בעלי קרקע  להוסיף בתכנית הוראה לפיה, בעלי הקרקעות המופקעות  בתוואי הרכבת, בתחום תכנית ח-500, יקבלו הקצאות בטבלאות האיזון העתידיות, כמו שאר בעלי החלקות, וזאת במקום פיצויים.
אם תתקבל החלטה שכל בעלי הקרקעות המופקעות יקבלו הקצאות במסגרת טבלאות האיזון, הרי שייחסך ממון רב לקופת הציבור, דבר שישרת במקביל את האינטרסים  של העירייה,של חברת נת"ע ושל בעלי הקרקעות המצויות על תוואי הרכבת ועל כך ימים יגידו.

דיווח על תוצאות פירוק השיתוף במגרש 204 ע"פ תכנית ח/4/370

4 יוני 2017

הליך מכירה פומבי נערך בתאריך 4/6/2017 על ידי עו"ד יורם וסרצוג שמונה ככונס נכסים על-ידי בית המשפט במסגרת תביעת פירוק שיתוף. מגרש 204 מיועד להקמת בנין מגורים משותף הכולל 36 יח"ד בהתאם לתכנית ח/4/370 החלה על גוש 6874 (גובל עם תכנית ח-500 בצד מערב).

התוצאה הזוכה בהליך המכירה הפומבי חצתה את רף המיליון ש"ח ליחידת דיור והגיעה ל-1,040,000 ש"ח.

החלטה  של הוועדה הארצית לתשתיות לאומיות בעניין ההתנגדויות לתת"ל 71 א', הקו ירוק של הרכבת הקלה– מקטע דרומי

2 דצמבר 2016 

 

הוועדה הארצית לתשתיות לאומיות קבלה בתאריך 28/11/16 החלטה ובה נקבע  שכל בעל קרקע שחלקתו נופלת בקו הרכבת הקלה יקבל הקצאה בתכניות האיחוד והחלוקה.

מדובר בהישג לא מבוטל של הליך ההתנגדויות, לאור פסקי דין בעלי מגמה הפוכה שניתנו לאחרונה בית המשפט העליון, בהם הוא הביע דעה האוסרת על הקצות זכויות בטבלאות איזון של תכנית עתידית כחלף פיצויי הפקעה.

תשומת לבכם כי מדובר בהחלטה של המוסד התכנוני הגבוה ביותר ויש לצפות כי היא תבוא לידי ביטוי בנוסח התכנית הסופית כפי שיפורסם ברשומות.

לחץ כאן לצפיה בהחלטה

בית המשפט קבע: הפינוי של בתי שכונת גבעת חולון הוא בלתי נמנע

2 בספטמבר, 2016

בפסק דין שניתן בבית המשפט לעניינים מנהליים בתאריך 22/8/16, פסקה השופטת מיכל אגמון גונן כי החלטת מוסדות התכנון לאשר את תכנית ח-500 הינה סבירה  ומנומקת, לרבות ההחלטה לפנות את בתי השכונה לטובת פארק חולות. יחד עם זאת מציינת השופטת כי היא לא מקלה ראש בפינוי עשרות משפחות מבתיהם החוקיים, והיא סומכת את ידה כי הוועדה המקומית תפצה אותם כדין. בכך נסתם הגולל, לפי שעה, על מאבקם של דיירי השכונה להשאר בבתיהם, ומה שנותר להם הוא להערך לקראת שלב ההקצאות החילופיות והפיצויים.

לחץ כאן לצפיה בפסק הדין המלא

דיווח על עסקת ענק בגוש 6048

2 באוגוסט, 2016

למאגר רשות המיסים דווח על ביצוע עסקת ענק למכירת חלקה 467 בגוש 6048 ששטחה הרשום 11,830 מ"ר. מדובר בחלקה גדולה באופן חריג מיתר החלקות בגוש 6048 ואף בתכנית כולה. הגורם המוכר הוא אברהם רובינשטיין ושות', חברה קבלנית בע"מ. סכום העסקה הכולל לתאריך 31/12/2015 הסתכם ב- 16.1 מליון ש"ח, המבטא מחיר של 1,360 ש"ח/ מ"ר.

לחץ כאן לצפיה בעסקה זו ובעסקאות נוספות

עתירה מנהלית שהגישה עיריית בת ים כנגד אישור תוכנית ח/500 נדחתה על-ידי כבוד השופטת ד"ר דפנה אבניאלי מבית המשפט המחוזי בתל אביב

8 מרס 2015

 

עיקר התרעומת של עיריית בת-ים נסובה סביב מתחם בשטח של 240 דונם הממוקם בחלק המערבי של התוכנית, ממערב לנתיבי איילון, שהתוכנית מציעה לשנות את ייעודו מאזור לספורט לאזור תעסוקה משולב במגורים (עם אפשרות להסב את המגורים לתעסוקה).

 

לטענת עיריית בת ים, פיתוח אזור תעסוקה באזור זה יפגע באזורי המסחר והתעסוקה של העיר בת ים וייצור תחרות לא הוגנת בשל קרבתו לנתיבי תחבורה ציבורית. כאמור עמדתה של עיריית בת ים נדחתה לפי שעה על-ידי בית המשפט.

 

על פסק הדין של השופטת דפנה אבניאלי הוגש על-ידי עיריית בת ים ערעור לבית השפט העליון. בהליך זה לא התבקש עיכוב ביצוע, ומכאן שאין כל מניעה מלפרסם את התוכנית לתוקף בילקוט הפרסומים תוך כדי ההליך. ע"פ הערכות, תוכנית ח-500 צפויה לקבל תוקף עוד במהלך שנת 2015.

 

 

 

לקריאת פסק הדין של השופטת דפנה אבניאלי

הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה קיבלה החלטה מחודשת לאשר את תוכנית ח-500

12 אוקטובר 2015

לאחר הפסקה ארוכה מאונס שעכבה את השלמת התכנון, בשל הליכים משפטיים שהתנהלו על-ידי מתנגדי התוכנית, שבה הוועדה המחוזית  ואישרה תיקונים טכניים שנדרשו לצורך הפרסום. ע"פ הדיווח של מהנדסת העיר חולון, התוכנית נמצאת כיום בשלב עריכת מסמכים לקראת פרסום רשמי בילקוט הפרסומים.

 

 

לקריאת פרוטוקול הדיון

תכנית תת"ל 71 א' (הקו הירוק של הרכבת הקלה) והשפעתה על בעלי קרקעות במתחם ח - 500

20 במאי 2016

 

בתאריך 6/4/2016 פורסמה להפקדה ולהתנגדויות תכנית תת"ל 71 א' (הקו הירוק - מקטע דרומי של הרכבת הקלה). התוואי של הרכבת עובר באזור התעשיה חולון ומשם ממשיך לעבר החלק הצפוני של תכנית ח-500. המשמעות היא שכל  חלקה שנופלת בתוואי הרכבת הקלה צפויה להיות מופקעת.

בעקבות בקשה של מספר בעלי קרקע, פניתי אל אדריכלית עיריית חולון, פנינה קול, בבקשה לפרסום הבהרה כי כל מי שחלקתו נופלת התחום המסילה לא ייפגע מכך, ובמקום פיצויי הפקעה יקבל כמו כל שאר הבעלים בתחום התכנית הקצאה של זכויות סחירות במסגרת התכניות המפורטות שיוכנו מכח תכנית ח-500.

בתשובה לפנייתי, נמסר לי שסוגיה זאת נמצאת עדיין בבירור פנימי ולכן מומלץ להגיש התנגדות בעניין זה, עד שתתקבל החלטה רשמית.

מומלץ לכל בעל קרקע לבדוק האם תוואי הרכבת עובר על חלקתו, ובמידה וכן להגיש התנגדות בעניין זה בתוך פרק הזמן בן 60 הימים הקבוע בחוק להגשת התנגדויות.

מכתב פניה אל אדר' פנינה קול

נוסח פרסום הפקדת התוכנית בעיתונות מתאריך 6/4/2016

תקנון תכנית תת"ל 71 א' ( הקו הירוק של הרכבת הקלה)

סיכום שנת 2015 - עסקאות שבוצעו במתחם ח- 500

3 במאי 2015

 

במהלך שנת 2015 התבצעו 95 עסקאות.

הגושים שמשכו עניין רב היו 6048, 6745 ו-6053.

הערך הממוצע של העסקאות שהתבצעו בכלל התכנית עמד על 1,610 ש"ח/ מ"ר.

המחיר המקסימלי עמד על כ-3,400 ש"ח/מ"ר  בגוש 6048.

מידע מפורט ניתן לקבל ביישומון עסקאות שבאתר זה.

 

לחץ כאן לצפייה בגרף המסכם את שנת 2015

ראיון של אדריכלית העיר, פנינה קול, בעיתון גלובס
20 ינואר 2014

"אני אומרת באחריות ש-100 מ"ר קרקע לא תניב דירה לעולם"

 

לחץ כאן לצפיה בפרסום

bottom of page