top of page

מגרשים למכירה המטופלים על ידינו בבלעדיות

מגרשים למכירה המטופלים על ידינו בבלעדיות

14.12.15

חלקה בשלמות בגודל של 712 מ"ר בגוש 6048

בשל גודלה היא תקנה זכות עתידית להקצאה מינימלית של 4.5 יח"ד ממוצעות בטבלאות האיזון העתידיות, ע"פ המפתח שנקבע בתוכנית תיקון מס' 3. עשויה להתאים לרוכש אחד, עד שלושה רוכשים.

לפרטים נוספים ויצירת קשר

מפת גושים ח-500

מפת גושים ח-500

bottom of page