top of page

ח-500 בויקיפדיה

ח-500 בויקיפדיה

מדד ח 500

מדד ח 500

רקע היסטורי

רקע היסטורי

אודות מייסד האתר

אודות מייסד האתר

נתוני עסקאות ח 500

נתוני עסקאות ח 500

חדשות ח-500

אינדיקציה  לשווי קרקע ליח"ד בבניה רוויה במתחם ח-500, אילו התכנית הייתה זמינה לבניה

עודכן לאחרונה ב-12/7/2023

אחת השאלות המסקרנות ביותר את בעלי הקרקעות והפעילים בשוק, מה עשוי להיות שוויה של  הקרקע במתחם ח/500 לאחר אישור טבלאות האיזון, זוכה לתשובות עדכניות בעקבות הליכי מכירה פומבית שנערכים מעת לעת במתחם ח/4/370 הצמוד למתחם ח/500  במסגרת הליכי פירוק שיתוף וכן בהתאם לתוצאות מכרזים של רשות מקרקעי ישראל בתוכנית ח/501. מתחם ח/4/370 ומתחם ח/501 מהווים מתחמי בניה חדשה הסמוכים למתחם ח/500  ולכן יכולים לשמש אינדיקציה טובה  לבחינת מחירי השוק הצפויים למתחם ח/500. 

מכרז מיום 21/6/2023

במכרז של רמ"י מתאריך 21/6/2023 למכירת 58 יח"ד בתוכנית ח/501 זכתה חברת יובלים מבין 15 הצעות שהוגשו בסכום של -  725,000 ש"ח ליח"ד. התוצאה משקפת ירידת מחירים ניכרת עקב המצב השוק ומהווה 40% פחות מהערכת השמאי הממשלתי שצורפה למכרז.

על מנת לבחון את המגמה על פני זמן, להלן תוצאות מכרזים קודמים בדרום חולון:

 

עדכון על תוצאות פירוק שיתוף במגרש 205 מתאריך 16/11/2021

במכרז אחרון שנערך על ידי עו"ד כפיר גבע בתאריך 16/11/2021 במסגרת הליכי פירוק שיתוף במגרש 205 המיועד ל-33 יח"ד, זכתה ההצעה הגבוהה בסכום של- 1,595,454 ש"ח ליח"ד.

עדכון על תוצאות פירוק שיתוף במגרש 206 שנערך ב-4/10/2018

בהליך מכירה פומבית שנערך על ידי עו"ד יורם וסרצוג, מתוקף תפקידו ככונס נכסים במסגרת הליך פירוק שיתוף במגרש 206 ע"פ תכנית ח/4/370 (הצמודה למתחם ח-500), נמכרו הזכויות במגרש המיועד ל-39 יח"ד למרבה במחיר. התוצאה הזוכה, שהוגשה על ידי הקבלן נחום אליעזר, הגיעה לסכום של- 1,160,000 ש"ח/יח"ד.

עדכון על תוצאות פירוק שיתוף במגרש 204 שנערך ב-4/6/2017

בהליך מכירה פומבי שערך הכונס, עו"ד יורם וסרצוג, במסגרת הליך פירוק שיתוף של מגרש 204 ע"פ תכנית ח/4/370, המיועד ל-36 יח"ד, התוצאה הזוכה חצתה את רף המיליון ש"ח ליח"ד והגיעה ל- 1,040,000 ש"ח/יח"ד.

עדכון על תוצאות פירוק שיתוף במגרש 102 שנערך ב-9/8/2017

בהליך מכירה פומבי שערך הכונס, עו"ד אמיר סטמרי, במסגרת הליך פירוק שיתוף של מגרש 102 ע"פ תכנית ח/501, מגדלים השדרה, המיועד ל-88 יח"ד, זכתה הצעתה של קבוצת נתנאל גרופ בסכום של 1.1 מיליון ש"ח ליח"ד.

פרוטוקול דיון של וועדת הערר לפיצויים והיטל השבחה מיום 18/11/2020

פרוטוקול דיון של וועדת הערר לפיצויים והיטל השבחה מיום 18/11/2020

​

​

עסקאות שבוצעו במהלך שנת 2019

תוכנית להרחבת כביש 4 (תתל 110) בקטע שבין מחלף גן רווה למחלף מורשה יוצאת לדרך.

 

בתאריך-2/8/2021 פורסמה הודעה על הכנת תוכנית. המשמעויות לגבי בעלי קרקע הסמוכים לכביש מס' 4 בגושים 6052,6053,6737 ו-6739 ניתן למצוא בבלוג שבאתר.

תוכנית להרחבת כביש 4 (תתל 110) בקטע שבין מחלף גן רווה למחלף מורשה יוצאת לדרך

השפעת תוכנית המטרו על בעלי קרקע במתחם ח/500

11 יולי 2022

במסמכי התוכנית המאושרת חלה נסיגה מסוימת מהעמדה הראשונית של הוועדה לתשתיות לאומיות מחודש ינואר 2021 בכל הקשור להשפעת התוכנית על בעלי קרקע בתחומה.

פרטים נוספים ניתן לקרוא בנייר העמדה המצורף ובבלוג שבאתר.

השפעת תוכנית המטרו על בעלי קרקע במתחם ח/500

 מהו התמריץ הכלכלי להצטרפות לקבוצה

יוסף רייטן, שמאי מקרקעין, מסביר למה כדאי מבחינה כלכלית להצטרף לקבוצת בעלי קרקע בתכנית ח-500.

חברי קבוצה מספרים

סרטון המציג את סיפורם של חמישה חברי קבוצה המשתייכים לקבוצת בעלי קרקע בתוכנית ח-500 בניהולו של יוסף רייטן, שמאי מקרקעין

מפגשים לבעלי קרקעות

מפגשים לבעלי קרקעות

הנכם מוזמנים למפגשים הנערכים לבעלי

קרקע, על מנת לקבל סקירה על

ההליך התכנוני הצפוי והסבר למה כדאי

להצטרף לקבוצה לפני השיבוץ בטבלאות האיזון.

להלן מועדי המפגשים הקרובים:

מפגש מס' 78 - 29/2/2024

מפגש מס' 79 - 28/3/2024 

מפגש מס' 80 - 18/4/2024 

מפגש מס' 81 - 30/5/2024

סיוע לבעלי קרקע במכירה  

 

יש לנו מאגר מתעניינים גדול מקרב חברי הקבוצה ומשקיעים.

בעלי קרקע, עורכי דין ומתווכים, אל תמכרו לפני שאתם מתייעצים איתנו ומקבלים הצעת מחיר.

לפרטים נוספים: 03-5012323

Maximazing Your Value

אתרים נוספים של Raiten's Group

לוגו חוף התכלת
תא-3700
פי גלילות לוגו
קבוצת רייטן לוגו
מפת גושים ח 500.  להגדלה הקליקו על המפה

מפת גושים ח 500.

להגדלה הקליקו על המפה

מספר המבקרים באתר:

bottom of page