מכרזים למכירת זכויות במקרקעין במתחם ח-500

9.9.2020

חלקה 226 בגוש 6752

החלקה מוצעת למכירה במסגרת הליכי כינוס נכסים.

המועד האחרון להגשת הצעות- 30/9/2020.

לצפיה במודעה שפורסמה על-ידי כונסי הנכסים

מפת גושים ח-500
פארק חולות 2.jpg

RAITEN'S GROUP

REAL ESTATES APPRAISERS & CONSULTANTS

Herzog 125 Azor

03-501-2323

office@raiten.co.il

www.raiten.co.il

SITE MAP

  • Facebook
  • יוסף רייטן יוטיוב

© All rights reserved to RAITEN GROUP All Information is provided as a service and can not be used as grounds for any claim.

Terms & Conditions