הבלוג של יוסף רייטן

ניתוח זה מתבסס על שומת היטל ההשבחה שנערכה בגין תכנית ח-500, על ידי  שמאי הוועדה המקומית לתכנון ובניה חולון, מר אורי כהן , מיום 15/8/2018.

רקע כללי

בתכניות המפורטות שיוכנו במתחמים השונים בתכנית ח-500 יבוצע הליך של איחוד וחלוקה, שבמסגרתו יוקצו לבעלי הקרקעות זכויות לפי מפתח...

בתאריך 15/8/2018 הוציאה הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חולון שומת היטל השבחה לתוכנית ח-500, שומה שנערכה מטעמה על ידי  שמאי המקרקעין ועורך הדין אורי כהן. השומה מתייחסת לתכנית ח-500 כולה, היא קובעת  היטל השבחה אחיד  לכל חלקה בתחום התכנית (יהיה מיקומה אשר יהיה) בסכום  גבוה...

במסגרת התיקון נקבע הסדר חדש לעניין היטל השבחה בגין תכניות כוללניות, שיאושרו החל מכניסת התיקון לתוקף. תכנית כוללנית הינה תכנית שלא ניתן להוציא מכוחה היתר בניה, וכזו שהוגדרה כתכנית כוללנית, כמו לדוגמא  תכנית תא/5000. לפי הסדר זה, ההשבחה בגין תכנית כוללנית תתווסף לשומת הי...

תכנית ח-500 פורסמה למתן תוקף בתאריך 9/1/2018, ולפיכך נכנסה לתוקף 15 יום לאחר מכן. הוועדה המקומית לתכנון ובניה חולון חייבת על-פי דין לגבש החלטה האם להוציא חיובי היטל השבחה לכל מי שמוכר קרקע החל ממועד זה. עסקאות רבות שהתבצעו לאחר מועד זה לא יכולות להסתיים  ברישום בפנקסי...

התארגנות מוקדמת של בעלי קרקע לצורך קבלת הקצאה משותפת בטבלאות האיזון היא הליך מוכר על ידי גופי התכנון, על אף שאין לו עיגון רשמי (בשלב הזה ) בחוק התכנון והבניה. הרציונל של ההסדר הנ"ל נועד לאפשר לבעלי קרקע שיש להם היכרות מוקדמת לקבל את ההקצאות במגרש משותף. הקצאה משותפת עש...

תוכנית ח/500 עברה את כל שלבי התכנון האפשריים. היא אושרה בוועדה המחוזית לאחר שלב ההתנגדויות (בחודש פברואר 2013) ולאחר מכן אושררה בוועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית (בחודש מאי 2014). עיריית בת ים נותרה המתנגדת היחידה כנגד הקטע המערבי של התוכנית (ממערב לכביש נתיבי אילון...

Please reload

מתחם ח-500, חולון

RAITEN'S GROUP

REAL ESTATES APPRAISERS & CONSULTANTS

הרצוג 125 אזור

03-501-2323

office@raiten.co.il

www.raiten.co.il

© כל הזכויות שמורות ליוסף רייטן בע"מ. 

המידע ניתן כשירות ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי. 

תנאי שימוש